Zahradní krby Hrdina

Výsledkem vzájemné komunikace s klientem, ( který se vždy spolupodílí na návrhu ) jsou originální díla z Labského pískovce, který se nám nejlépe osvědčil. Tato díla jsou budována s úctou k tradičnímu kamenickému řemeslu, technikami starých mistrů.

Přibližně 50% naší práce vychází z osobního doporučení, a proto zachování naší pověsti, je nanejvýš důležité. Dobré jméno firmy Hrdina & Zahradní krby považujeme za náš nejcennější majetek, který se snažíme každou novou zakázkou ještě více zhodnotit.